O firmie

Dostępny pod adresem www.marccrew.pl  sklep internetowy MARC CREW prowadzony jest przez Zbigniewa Jędrzejczaka i Macieja Adamiaka, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Marc Crew s.c. zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe / kontaktowe:

ul. Piotrkowska 107, 90-425 Łódź

NIP: 7251912251

konto PKO BP 83 1020 3378 0000 1402 0233 0991

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@marccrew.pl lub pod numerem telefonu:  509 890 521 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

Nasza firma zajmuje się sprzedażą detaliczną i instytucjonalną galanterii skórzanej oraz bagażu podróżnego. Działamy od 1992 roku. Naszymi partnerami handlowymi są renomowani producenci krajowi i zagraniczni. W roku 2012 sklepy nasze zmieniły logo z IRYS na MARC CREW.